Ochrona PPOŻ

SZKOLENIE NADZÓR DORADZTWO

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 • kontrola zagrożeń pożarowych na terenie zakładu
 • opracowanie instrukcji ewakuacji budynków
 • przeprowadzenie próbnych ewakuacji
 • opracowania i aktualizacje Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) budynków
 • opracowywanie ocen zagrożenia wybuchem oraz Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem
 • przegląd ppoż. wraz ze sporządzaniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego
 • szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • opracowywanie zarządzeń wewnętrznych oraz instrukcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej
 • przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących ryzyka pożarowego oraz technologicznego w zakładach pracy
 • doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy w zakresie:
  • biernej ochrony przeciwpożarowej
  • zagrożenia wybuchem z uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • wyposażenie nadzorowanych obiektów w:
  * instrukcje przeciwpożarowe
  * znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji
  * znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony przeciwpożarowej
  * pożarnicze tablice informacyjne
  * podręczny sprzęt gaśniczy
 • wykonywanie przeglądów stanu technicznego hydrantów wewnętrznych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego
 • udzielanie porad i opinii na temat wszystkich zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową według przepisów na bieżąco aktualizowanych, obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 • organizacja i prowadzenie ćwiczeń w zakresie;
  • ewakuacji obiektów
  • obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego