Ochrona Środowiska

SZKOLENIE NADZÓR DORADZTWO

OCHRONA ŚRODOWISKA

  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania decyzji środowiskowych np.:
    • raport oddziaływania na środowisko
    • program gospodarki odpadami
    • operat wodnoprawny
  • prowadzenie ewidencji odpadów
  • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, odprowadzanie ścieków do wód i ziemi, składowanie odpadów
  • naliczanie opłat produktowych