BHP

SZKOLENIE NADZÓR DORADZTWO

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

• kompleksowa obsługa zakładu pracy
• koordynacja bhp na budowach
• pomoc w interpretacji i realizacji nakazów Państwowej Inspekcji Pracy
• badanie warunków środowiskowych i narażenia na czynniki szkodliwe
• ocena ryzyka zawodowego, w tym oceny szczegółowe np.:
o ocena stanowisk narażonych na działanie czynników chemicznych
o ocena stanowisk narażonych na działanie czynników biologicznych
o ocena stanowisk narażonych na hałas
• instrukcje ogólne i stanowiskowe bhp
• prowadzenie postępowań powypadkowych, w tym wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych
• szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwo i higiena pracy
• prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu bhp
• audyty bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym audyty szczegółowe np.:
o zgodność z normą 18001: 2004
o ocena działalności służby bhp
• sporządzanie okresowych analiz stanu bhp
• doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
• doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
• opracowanie wniosków o dofinansowanie przeznaczone na poprawę warunków pracy w zakładzie pracy