Audyty

SZKOLENIE NADZÓR DORADZTWO

AUDYTY 18001 / 45001
Kompleksowa obsługa w zakresie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Na życzenie klienta wykonujemy usługi jednostkowe w ramach w/w normy np.:
– Audyt wstępny na zgodność z przepisami prawa w zakresie dotyczącym aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie
– Audyt wstępny w zakresie zgodności z wymaganiami norm PN-N-18001 / OHSAS 18001, ISO 45001:2018
– Audyt certyfikujący system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

DOTACJE ZUS
Kompleksowe przygotowanie projektów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach programu dofinansowania przedsiębiorstw na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. W ramach jednej usługi wykonujemy wszystkie zlecenia dodatkowe wynikające z wymagań programu np. sporządzenie oceny ryzyka na stanowisku pracy, wykonanie oceny wydatku energetycznego oraz stopnia fizycznego obciążenia pracą na stanowisku pracy.