Kursy – Szkolenia

SZKOLENIE NADZÓR DORADZTWO

KURSY I SZKOLENIA

Kursy zawodowe:
– Kurs dla operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
– Kurs dla operatorów podestów ruchomych przejezdnych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Szkolenia w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej
Szkolenia udzielania pierwszej pomocy
Szkolenia w zakresie doradztwa środków ochrony roślin