Kursy – Szkolenia – VR

SZKOLENIE NADZÓR DORADZTWO

KURSY  SZKOLENIA  VR


Kursy zawodowe:

– Kurs dla operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
– Kurs dla operatorów podestów ruchomych przejezdnych


Szkolenia:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenia w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej
Szkolenia udzielania pierwszej pomocy
Szkolenia w zakresie doradztwa środków ochrony roślin  


Szkolenia VR w technologii wirtualnej rzeczywistości przy wykorzystaniu gogli OCULUS Quest 2:

Pierwsza pomoc (Profilaktyka COVID 19) – Obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego – Zasady ewakuacji – BHP Identyfikacja zagrożeń