Szkolenie wstępne ogólne bhp – Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

81 students

SZKOLENIE WSTĘPNE OGÓLNE BHP

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

 

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika z:

– PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do pracy;

– CZYNNIKAMI ŚRODOWISKA PRACY mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy;

– ZASADAMI POSTĘPOWANIA w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Nauczyciel

User Avatar saned

Bezpłatne