Szkolenie okresowe bhp – stanowiska robotnicze

17 students

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH 

 

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nauczyciel

User Avatar saned

Bezpłatne